در مورد سندروم MELAS چه می دانید؟

بروز علائمی مشابه علائم میتوکندری (Mitochondrial)، انسفالوپاتی (encephalomyopathy)، اسیدوز لاکتیک (lactic acidosis) و سکته مغزی (Stroke) به صورت اختصار سندروم MELAS نامیده می شود که از خانواده اختلال میتوکندری محسوب می شود و همچنین شامل MERRF و نوروپاتی ارثی نیز می شود. این بیماری برای اولین بار در سال 1984 با عنوان سندروم MELAS نام …

در مورد سندروم MELAS چه می دانید؟ ادامه »