انتقاد را با روش ساندویچی خوشمزه کنیم!

ساندویچ انتقاد! یکی از سوالات شما: چطور باید از همسرم انتقاد کنم؟ همیشه وقتی از او انتقاد می کنم ناراحت می شود و دوباره کار خودش را تکرار می کند! لطفا شما بگویید چطور می توانم از او انتقاد کنم تا ناراحت و عصبانی نشود؟! پاسخ خانم مهفر به شما: دوست عزیز دقت کنید که …

انتقاد را با روش ساندویچی خوشمزه کنیم! ادامه »