چگونه کمر درد مفصلی مزمن خود را مدیریت کنیم؟

پس شما کمر درد مزمن مفصلی دارید.سرو کار داشتن با این بیماری می تواند خیلی سخت باشد.شما ممکن است به پزشکان زیادی مراجعه کرده باشید و تا کنون به شما کمک زیادی نکرده باشند. تنها یک روماتولوژیست وجراح ستون فقرات می تواند به شما بگوید دقیقا چه نوع کمر دردی دارید.برخی از آنها می توانند …

چگونه کمر درد مفصلی مزمن خود را مدیریت کنیم؟ ادامه »