کدام مواد غذایی التهاب را در جریان ورزش کاهش می دهند ..

      استرس به ماهیچه ها منجر به التهاب و کبودی و تخریب بافت می گردد ، ناتوانی در کاهش التهاب می تواند منجر به زبری بافت ، کاهش تحرک ، و به تاخیر افتادن زمان بازتوانی گردد. مرحله ی التهابی توسط غذاها به ویژه انواع چربی غذائی مصرفی تحت تاثیر قرار می گیرد …

کدام مواد غذایی التهاب را در جریان ورزش کاهش می دهند .. ادامه »