آموزش مدیریت مصرف دارو به کودکان

 آموزش مدیریت مصرف دارو به کودکان 1)سعی کنید یک دفتر خاطرات دارویی برای کودک خود تهیه کنید و میزان و مقدار انها را میتوانید با عکس و نقاشی مشخص کنید و  مشکلاتی که ممکن است با نخوردن داروهایش برایش پیش بیاید را هم نقاشی کنید. 2) در آن دفتر حتی میزان دوز دارو را مشخص …

آموزش مدیریت مصرف دارو به کودکان ادامه »