داروهای ضد روانپریشی در درمان بیخوابی

آنتی سایکوتیک ها (داروهای ضد روان پریشی) برای درمان بی خوابی مشکلات روانی و بی خوابی اغلب هم همزمان اتفاق می افتند و در واقع بی خوابی مشخصه ی اکثر بیماری های روانی می باشد. این نوع بی خوابی، بی خوابی نوع دوم می باشد – پزشک دلیل این بی خوابی را می داند، همان …

داروهای ضد روانپریشی در درمان بیخوابی ادامه »