هنگام تشنج بزرگسالان چه باید کرد؟| کمک های اولیه تشنج

هنگام تشنج بزرگسالان چه باید کرد؟ تشنج به صورت یک یورش ناگهانی سیگنال های الکتریکی غیر طبیعی در مغز باشد که علائم آن ممکن است به صورت خیرگی جزئی خودش را نشان دهد و در موادر دیگر قربانی ممکن است هوشیاری خود را از دست دهد، اسپاسم های عضلانی غیر قابل کنترل ( تشنج ) …

هنگام تشنج بزرگسالان چه باید کرد؟| کمک های اولیه تشنج ادامه »