تاثیر روش CBT بر روی اختلالات ناشی از اضطراب اجتماعی

      علل موثر بودن روش های رفتار درمانی-شناختی بر روی اختلالات ناشی از اضطراب اجتماعی   واژه “cognitive” به فرآيند يادگيرى و فهم و داورى و یا یک چیزی-شناختی مربوط می شود، بنابراین بار دیگر صحبت از ساختار مغز و ذهن به میان می آید، زیرا مغز اطلاعات ورودی ( خاطرات، شعور، بصیرت، …

تاثیر روش CBT بر روی اختلالات ناشی از اضطراب اجتماعی ادامه »