چرا علائم افسردگی در زنان، مردان و نوجوانان متفاوت است؟

چرا علائم افسردگی در زنان، مردان و نوجوانان متفاوت است؟ تعیین و تشخیص افسردگی در مردان و زنان و نوجوانان تفاوت زیادی دارد. اگر چه آقایان ، بانوان و نوجوانان می توانند علائم  مشابهی را تجربه کنند ، اما این بیماری در هر یک از این گروه ها علائم مختلفی دارد. این مقاله توسط جوزف …

چرا علائم افسردگی در زنان، مردان و نوجوانان متفاوت است؟ ادامه »