مصرف داروهای افسردگی در دوران شیردهی

  در بسیاری از زنان در دوران بارداری و بعد از زایمان دچار افسردگی میشوند که از درمانهای مشاوره ای و دارو استفاده می کنند، به گفته مایو کلینیک در آمریکا، بسیاری از مادران برای درمان این تغییرات خلق و خوی خویش به مصرف دارو روی می آورند  که مصرف چنین داروهایی می تواند بر …

مصرف داروهای افسردگی در دوران شیردهی ادامه »