تاثیر موسیقی بر عملکرد و احساسات ورزشی ما

  چگونه موسیقی می تواند درما احساس قدرتمند ی ایجاد کند؟   آیا بلند کردن وزنه در باشگاه و انجام ورزش های سنگین به نوع موسیقی که شما گوش میدهید مرتبط است؟ آیا موسیقی شما را در ورزشگاه تحریک میکند؟   این مطالعه بررسی هایی را بر روی چگونگی تاثیر گذاری موسیقی بر نحوه عملکرد …

تاثیر موسیقی بر عملکرد و احساسات ورزشی ما ادامه »