انعطاف پذیری مغز چیست؟!

      انعطاف پذیری مغز یا  همان شکل پذیری سلسله اعصاب مغز، واژه ای است که توسط متخصصان علم عصب شناسی به کرات استفاده می شود و به توانایی مغز به تغییر در هر دوره سنی اشاره دارد. همان طور که می دانید، انعطاف پذیری نقش مهمی را در رشد و نمو مغز یا …

انعطاف پذیری مغز چیست؟! ادامه »