تعریف توجه و تمرین های افزایش توجه شنیداری

  تعریف توجه و تمرین های افزایش توجه شنیداری تعریف توجه توجه یک فرایند شناختی است که در آن تمرکز ذهن بر محرک یا محرکهای خاصی از محیط جمع میشود و محرکهای محیطی دیگر نادیده گرفته می‌شوند. توجه یکی از موضوعاتی است که در روانشناسی و علوم اعصاب شناختی به آن بسیار پرداخته شده‌است و …

تعریف توجه و تمرین های افزایش توجه شنیداری ادامه »