آلودگی هوا موجب افزایش استرس می شود و خطر سکته مغزی ر ا افزایش می دهد!

آلودگی هوا و وجود بعضی از مواد شیمیایی در هوا موجب افزایش استرس و اضطراب می شود. انجام تست های اضطرابی در میان گروهی از افراد و مقایسه آن با 1 تا 3 ماه گذشته نشان می دهد که افزایش قابل توجهی در میزان استرس در ارتباط با آ لودگی هوا رخ داده است. در …

آلودگی هوا موجب افزایش استرس می شود و خطر سکته مغزی ر ا افزایش می دهد! ادامه »