چگونه می توان رابطه اجتماعی بهتری داشته باشیم؟

  بهداشتی باشید، تمیز لباس بپوشید و ظاهر آراسته ای داشته باشید و سعی کنید از عطرهای خوشبو استفاده کنید.     سبک لباس پوشیدن را تغییر دهید، از رنگ های روشن و مد روز استفاده کنید ، سعی نکنید خیلی سخت بگیرید.     سعی کنید نگاه نافذ و دوست داشتنی داشته باشید و …

چگونه می توان رابطه اجتماعی بهتری داشته باشیم؟ ادامه »