پرورش خلاقیت وتصویر سازی ذهنی در کودکان

امروزه ،در بسیاری از مراکز ،مهد کودک ها و مدارس ،به کودکان مدل ها وایده هایی می دهند و می گویند که از روی تمامی این ها نقاشی کنند یا انها را بسازند و همین امر منجر به عدم رشد خلاقیت و تصویر سازی ذهنی در کودکان میشود. گاهی نیز دیده شده که کودک رویا …

پرورش خلاقیت وتصویر سازی ذهنی در کودکان ادامه »