حقایقی در مورد افراد چپ دست

حدود 13 درصد مردم جهان چپ دست می باشند که علت اصلی چپ دست شدن آنها کاملا مشخص نیست، اما تصور می شود یک عامل ژنتیکی دخیل باشد. محققان اخیرا ژنی را پیدا کرده اند که باعث چپ دست شدن نوزاد می شود، بنابراین اگر این ژن را داشته باشید یک یا بیشتر از یکی …

حقایقی در مورد افراد چپ دست ادامه »