افسردگی در افراد مشهور

بیماری افسردگی مشکلی نیست که فرد نسبت به ابتلا به آن شرمنده باشد یا آن را پنهان کند. در ادامه برخی هنرپیشه های معروف مبتلا به این مشکل معرفی می شوند. رایان فیلیپس (Ryan Phillips) این هنر پیشه می گوید که مبارزه وی با افسردگی در سنین جوانی شروع شد. او می گوید “با افزایش …

افسردگی در افراد مشهور ادامه »