چگونه میتوانیم به یک معتاد عشق بورزیم؟

چگونه میتوانیم به یک معتاد عشق بورزیم در حالیکه این فرد یکی از اعضای خانواده ما و یا دوستان ماست ؟برای بسیاری از افراد این یک سوال است که ایا میتوان به یک معتاد عشق ورزید ؟ایا این حمایت باعث میشود تا فرد از اعتیاد خود دست بردارد و یا خیر ؟ شاید با خود …

چگونه میتوانیم به یک معتاد عشق بورزیم؟ ادامه »