معرفی مجرب ترین کادر متخصصین روانپزشکی تیم آلومینا

آقای دکتر محمدرضا قاسم زاده متخصص اعصاب و روان (روانپزشک) فارغ التحصیل پرشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد فارغ التحصیل مقطع تخصص اعصاب و روان از دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران) بورد تخصصی اعصاب و روان مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران [divider] حیطه های تخصصی آقای دکتر قاسم زاده:     افسردگی      …

معرفی مجرب ترین کادر متخصصین روانپزشکی تیم آلومینا ادامه »