کوک چیست ؟

کوکایین چیست ؟ کوکایین یک داروی محرک است که به صورت یک پودر سفید مصرف میشود و با نام راک هم شناخته میشود .نامهای رایج ان بین مردم برف ,کوک و غیره میباشد .افراد معتاد ان را به داخل بینی خود میکشند و یا ان را درون رگ ها و ماهیچه ها یشان تزریق میکنند …

کوک چیست ؟ ادامه »