درمان اعتیاد الکلی چگونه انجام می شود؟

هدف از درمان وابستگی به الکل خودداری از مصرف آن می باشد. در بین مصرف کنندگان الکل سلامتی، حمایت اجتماعی و انگیزه احتمال درمان سریع را افزایش می دهند. تقریبا 50 تا 60 درصد این افراد تا یک سال پس از درمان از مصرف الکل خودداری می کنند، اما اکثریت به طور دائم درمان می …

درمان اعتیاد الکلی چگونه انجام می شود؟ ادامه »