10 نوع اعتیاد شگفت انگیز

اعتیاد به تلفن های همراه: نمی توانید تلفن همراه خود را رها کنید، اینطور نیست؟ تمام مدت آن را با خود دارید و هر چند دقیقه یک بار آن را چک می کنید. حتی آخر هفته ها نمی توانید تلفن خود را خاموش کنید. اطرافیان خود را نادیده می گیرید تا یک متن از فردی …

10 نوع اعتیاد شگفت انگیز ادامه »