اعتماد به نفس در کودکان

اعتماد به نفس چست و چه اهمیتی برای کودکان دارد؟ اعتماد به نفس و عزت نفس احساس خوبی است که فرد نسبت به خود دارد. لیستی از تمام کارهایی که به خوبی انجام می دهید، تهیه کنید، به عنوان مثال نقاشی کردن، دویدن و مراقبت از حیوانات. به علاه می توانید مواردی را به لیست …

اعتماد به نفس در کودکان ادامه »