اعتماد بنفس در کودکان

بالابردن اعتماد به نفس کودک شما با 3 تکنیک بازی درمانی

داشتن و یا نداشتن اعتماد به نفس عامل مهمی دربرخورد با چالش های زندگی مانند ترس و اضطراب و نگرانیهای دیگرمحسوب می شود. هنگامی که کودک شما اعتماد به نفس داشته باشد به خود باوری می رسد و درمقایسه با سایرکودکان قاطع تر و راحت تر با مسائل برخورد می کند و اینطور به نظر …

بالابردن اعتماد به نفس کودک شما با 3 تکنیک بازی درمانی ادامه »

کمک به کودک برای کنترل خود

  خبر خوب این است که حدود 30 درصد از کودکان چهار ساله حداقل در برخی از زمان ها در حال حاضر می توانند احساسات، اضطراب و انگیزه شان را به خوبی و به اندازه کافی برای مقاومت در برابر وسوسه های خود مدیریت کنند.   پایه و اساس کنترل خود اعتماد است. پدر و …

کمک به کودک برای کنترل خود ادامه »