اضطراب جدایی در کودکان

این که وقتی از کودک خردسال خود جدا می شوید و خداحافظی می کنید احساس اضطراب کند بسیار طبیعی است، هر چند که میتواند مشکل ساز باشد، اما این رفتار را به عنوان مرحله ای از رشد کودک در نظر داشته باشید، با درک این مطلب و بکارگیری راهکارهای درست برخورد با این رفتار کودک …

اضطراب جدایی در کودکان ادامه »