چطور با اضطراب جدایی از فرزندم کنار بیایم؟

یاد بگیرید که چطور بدون ترس یا اضطراب خداحافظی کنید… یاد بگیرید که چطور هنگام خداحافظی اضطراب جدایی را تسکین دهید. فایل صوتی این مقاله به همراه توضیحات تکمیلی: اضطراب جدایی چیزی نیست که فقط بچه ها احساس کنند. والدین نیز آن را تجربه می کنند! دیلون می پرسد: من یک والد تنهای نسبتا جدید …

چطور با اضطراب جدایی از فرزندم کنار بیایم؟ ادامه »