ازدواج سالم(2)

  ۲-نشانه های هشدار دهنده ی مشکلات بالقوه را نادیده می گیریم. نادیده گرفتن نشانه های هشدار دهنده یکی از خطرناک ترین اشتباهاتی است که ما در هنگام ازدواج مرتکب می شویم. ما چیزی را از فرد مقابل خود می بینیم که نشانگر این واقعیت است که باید محتاط تر باشیم،اما نا خود آگاه از …

ازدواج سالم(2) ادامه »