بچه شیطون

اشتباهات رایج تربیتی

2 اشتباه رایج پدرها و مادرها در رابطه با کودکانشان گاهی والدین ناخواسته رفتار مطلوب کودک را تنبیه و رفتار نامطلوب وی را تشویق می کنند. این دو اشتباه تبعات بدی برای والدین خواهد داشت .ابته خود والدین اغلب به این اشتباه واقف نیستند. گاهی توجه منفی از بی توجهی برای کودکان لذت بخش تر …

اشتباهات رایج تربیتی ادامه »