واقعیت شگفت آور در مورد استمناء ( خود ارضایی )

    مشکلات جنسی باعث میشود تا فرد از داشتن رابطه جنسی ، لذت نبرند و به سمت فیلم های غیر متعارف و استمناء روی آورند ولی در بعضی مواقع نیز مشکلاتی که همسر دارد  به عنوان مثال MS  باعث میشود تا شوهر به سمت استمناء گرایش پیدا کند و در بعضی مواقع دیگر به …

واقعیت شگفت آور در مورد استمناء ( خود ارضایی ) ادامه »