عادت های بدی که ناخن هایتان را خراب می کند

  گاز گرفتن کودکان و نوجوانان اغلب کشانی هستند که ناخن های خود را می جوند و باعث میشود تا منظره بدی داشته باشد، علاوه بر اینکه ناخن ها زشت به نظر می رسند ،غیر بهداشتی نیز می باشد و شاید یک دلیل برای کنترل استرس در بعضی افراد باشد و لاک زدن و استفاده …

عادت های بدی که ناخن هایتان را خراب می کند ادامه »