مبارزه ی موثر: اختلافات را به راه حل تبدیل کنید.

آیا دوست دارید روابط ناسالم خود را با شریک زندگیتان کم کنید؟ این امر زمانی انجام می شود که از جرو بحث های بی نتیجه و دشمنی های حل نشده اجتناب کنید. جاناتان آلپرت، روان درمانگر، می گوید: ” هرگونه دعوا و دشمنی به ضرر شماست، چرا که اینگونه برخوردها باعث استرس، بالارفتن ضربان قلب …

مبارزه ی موثر: اختلافات را به راه حل تبدیل کنید. ادامه »