علت بروز سرطان پستان چیست؟

سرطان پستان نوعی سرطان است که از سلول های سینه گسترش پیدا می کند. سرطان پستان معمولا از پوشش داخلی مجرای شیر و یا لوبول ها آغاز می شود. تومور بدخیم می تواند به بخش های دیگر بدن نیز سرایت کند. سرطان پستان اگر در لوبول آغاز شود، سرطان لوبولار نامیده می شود و اگر …

علت بروز سرطان پستان چیست؟ ادامه »