عوارض استروئیدهای آنابولیک (در بدنسازی)

شاید مهمترین عارضه استروئیدها در نوجوانانی است که خیلی زودهنگام شروع به مصرف این داروها کرده اند و این داروها موجب توقف رشد جسمانی شان شده است. استفاده از استروئیدها می تواند باعث توقف رشد بلوغ اسکلتی اولیه و تغییرات دوران بلوغ شود. برخی از عواقب خطرناک سوء استفاده از استروئید شامل اختلال کلیوی یا …

عوارض استروئیدهای آنابولیک (در بدنسازی) ادامه »