دانش خود در مورد استرس و اضطراب را بیازمائید

1)    استرس و اضطراب مشابه هستند. صحیح غلط 2)    علل بروز استرس در اصل در همه مشابه است. صحیح غلط 3)    ناراحتی و تحریک پذیری غیر طبیعی می تواند یک عامل هشدار دهنده ی عاطفی برای استرس بیش از حد باشد. صحیح غلط   4)    کاهش وزن می تواند از علائم استرس زیاد باشد. صحیح …

دانش خود در مورد استرس و اضطراب را بیازمائید ادامه »