استرس حاملگی: 10 راه برای کاهش آن

زمانی برای استراحت شاید گفتن این جمله خیلی راحت باشد، اما شما و کودکتان واقعاً به استراحت خوب نیاز دارید، بعلاوه شما باید یاد بگیرید  وقتی که انرژی انجام کاری را ندارید، نه بگویید، حتی اگر زمان هم داشته باشید. در محل کارخود ، جایی را پیدا کنید که بتوانید دقایقی پاهای خود را بالاتر …

استرس حاملگی: 10 راه برای کاهش آن ادامه »