تکنیک های مقابله با استرس برای کمک به دانش آموزان

بسیاری از دانش آموزان قبل از امتحان های خود گونه های مختلف استرس را تجربه کرده اند، اما دانش آموزان با استرس امتحان زمان سختی را پشت سر می گذارند. بروز علائم فیزیکی تمرکز بر روی امتحان را سخت می کند و ناراحتی های عاطفی نیز می تواند بر روی عملکرد وی تاثیر بگذارد که …

تکنیک های مقابله با استرس برای کمک به دانش آموزان ادامه »