آموزش احساس مسئولیت به کودکان| فرزندپروری

  برای والدین به ویژه مادرانی که دو فرزند و بیشتر دارند کارهای منزل و نگهداری از فرزندان خیلی سنگین است. کارهای روزانه منزل مثل آشپزی، شستن لباس و تمیز کردن خانه هر روز به ساعت ها وقت نیاز دارد. کارهای خانه را می توان هنگامی که بچه ها در خواب یا مشغول بازی هستند آسانتر انجام داد …

آموزش احساس مسئولیت به کودکان| فرزندپروری ادامه »