ازدواج سالم

ازدواج سالم(3)

نشانه های هشدار دهنده   مشکل نهایی بسیار مطیع اعضای خانواده خود است و به نظر می رسد که زیاده از حد با آنها حرف می زند. مقابل آنها نمی ایستد. به آنان اجازه می دهد که به او امرو نهی کنند و آنها نیز حد و مرزی در این رابطه نمی شناسند. قادر نخواهد …

ازدواج سالم(3) ادامه »

ازدواج سالم(2)

  ۲-نشانه های هشدار دهنده ی مشکلات بالقوه را نادیده می گیریم. نادیده گرفتن نشانه های هشدار دهنده یکی از خطرناک ترین اشتباهاتی است که ما در هنگام ازدواج مرتکب می شویم. ما چیزی را از فرد مقابل خود می بینیم که نشانگر این واقعیت است که باید محتاط تر باشیم،اما نا خود آگاه از …

ازدواج سالم(2) ادامه »

ازدواج سالم و اشتباهات زمان آشنایی

                   ده اشتباه در فرآیند آشنایی   در فرآیند آشنایی ممکن است چند اشتباه بزرگ از طرف ما رخ دهد. این اشتباهات عبارتند از: ۱-سوالات کافی نمی پرسیم. بسیاری از ما قبل از شروع یک ارتباط، حتی به اندازه ی زمانی که می خواهیم یک دست لباس …

ازدواج سالم و اشتباهات زمان آشنایی ادامه »

اهمیت زوج درمانی و حل مشکلات زناشویی

اهمیت زوج درمانی: زمانی که صحبت از زوج ها می شود، اولین چیزی که در ذهن ما تداعی می شود یک رابطه عاشقانه که از طریق آن نیازهای جسمی و عاطفی هر دو طرف به کمک یکدیگر برطرف می شود. اما زوج درمانگرها اینطور فکر نمی کنند و با تجربه هایی که در این زمینه …

اهمیت زوج درمانی و حل مشکلات زناشویی ادامه »