بعضی از دلایل ازدواج زود هنگام

  هدف از ازدواج زود هنگام می تواند فرار از نظارت،سرپرستی،کنترل پدر ومادر باشد ، برای نوجوانان هایی که در خانواده های استبدادی بزرگ میشوند ازدواج می تواند وسیله ای برای آزادی باشد . اگر نوجوان شما می خواهد زودهنگام تن به ازدواج دهد مساله از ان اوست.توجه داشته باشید که با مخالفت کردن با …

بعضی از دلایل ازدواج زود هنگام ادامه »