نکته هایی برای شما ، که درصدد بازیابی رابطه از دست رفته تان هستید !

درحین دعوا و جدایی یک رابطه اغلب افراد علاقمند هستند که رابطه شان را با دوستان و خانواده نزدیک تر کنند و آنها نیز ،علاقمند هستند راهنمایی هایی به فرد ارائه دهند ،شاید توصیه های آنها درست باشد ولی الزاما همه این توصیه ها نمی تواند درست باشد بلکه گاهی همین توصیه ها منجر به …

نکته هایی برای شما ، که درصدد بازیابی رابطه از دست رفته تان هستید ! ادامه »