پدر و مادرها، از کودک آزاری پیشگیری کنیم

اغلب کودکانی که در معرض سوءاستفاده قرار میگیرند ، حاضر به فاش کردن این مسائل نیستند و همین مسئله  می تواند منجر به آسیب های روانی جبران ناپذیر شود. ♦ آگاهانه ازدواج کنیم شناخت بهتری از خود و کسی که برای ازدواج انتخاب می کنید داشته باشید،قبل از اینکه تصمیم به بچه دار شدن بگیرید …

پدر و مادرها، از کودک آزاری پیشگیری کنیم ادامه »