هوش و روش ارتقاء عمکرد ذهنی را بهتر بشناسیم

  هوش به مجموعه ای از فعالیت های عالی ذهن مانند : دقت ، ادراک، حافظه ، تخیل و استعداد گفته میشود که فرد را برای سازگاری با محیط و ادامه ی زندگی قادر می سازد. انواع هوش هوش کلامی : توانایی سرعت درک مطلب،استفاده از واژگان بیشتر ،مناسبتر و دقیقتر. هوش ریاضی : توانایی …

هوش و روش ارتقاء عمکرد ذهنی را بهتر بشناسیم ادامه »