درمان غیر تهاجمی تحریک مستقیم فراجمجمه ایی مغز با دستگاه TDCS در افراد سالم

افراد سالم ( منظور افرادی هستند که از سلامت روانی برخوردارند) نیز می توانند برای ارتقا عملکرد ذهنی خود از روش درمان غیر تهاجمی تحریک مستقیم فراجمجمه ایی مغز با دستگاه TDCS استفاده نمایند ( برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید). ویژگیهای این افراد عبارتند از : به خود و دیگران اعتماد دارند. افرادی که خود …

درمان غیر تهاجمی تحریک مستقیم فراجمجمه ایی مغز با دستگاه TDCS در افراد سالم ادامه »