درد بازوی چپ و مشکلات قلبی

بیشتر درد های بازوی چپ هیچ ارتباطی با مشکلات قلبی ندارند ولی این درد میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشند مانند کشیده شدن بیش از اندازه عضلات و یا حتی حمله قلبی . نمیتوان همیشه تعیین کرد که این درد ناشی از مشکلات جدی است و یا چندان اهمتی ندارد ولی به کمک این موارد …

درد بازوی چپ و مشکلات قلبی ادامه »