ارتباط چشمی

تست زبان بدن شما

    با این سوالات سعی کنید ببینید که چقدر شما در مورد ارتباطات غیر کلامی تان می دانید.   1. به منظور تشخیص لبخند واقعی از یک لبخند جعلی، شما نیاز به تمرکز بر روی کدام عضو دارید؟   الف. لب. ب. چشم. ج. ابرو. د. گونه.   [divider]   2.کدام یک از موارد …

تست زبان بدن شما ادامه »

گاهی ارتباط چشمی می تواند موثر باشد یا خیر؟

با توجه به این ایده که گاهی داشتن ارتباط چشمی می تواند یک راه موثر در ارتباط با دیگران باشد وترغیب دیگران وتغییر ذهنیت آنها است باشد اما یک مطالعه جدید نشان داده است که همیشه این حالت نمی تواند موثر واقع شود. این یافته ها ی تحقیق در مجله اخیر علوم روانشناسی منتشر شده …

گاهی ارتباط چشمی می تواند موثر باشد یا خیر؟ ادامه »