زوال عقل چگونه موجب افسردگی نیز می شود؟

زوال عقل عارضه ای است که در اواخر سن رخ می دهد و علائم خاصی دارد