فقر قدرت مغز را کاهش می دهد؟

فقر قدرت مغز را کاهش می دهد؟ محققان در مجله علوم گزارش کرده اند که قدرت ذهنی از طریق مواد غذایی مقوی که توسط فرد مورد استفاده قرار می گیرد تامین می گردد واین شرایط نیز به نوع شرایط زندگی و عوامل محیطی نیز بستگی دارد ، در نتیجه مردم فقیر بیشتر در معرض ابتلا …

فقر قدرت مغز را کاهش می دهد؟ ادامه »