فشار خون بالا و شادی

ماژول ژن مصنوعی کنترل شده توسط دوپامین (هورمون شادی) که باعث کاهش فشار خون میشود . اینها راههای جدید برای درمان است که به طور ناخودآگاه می تواند فشار خون را کاهش داد. هورمون دوپامین های درونزا باعث احساس شادی میشود  واحساس خوبی را در فرد ایجاد می کند ،با داشتن رابطه جنسی ، مواد …

فشار خون بالا و شادی ادامه »