12 نکته برای کاهش استرس و اضطراب کودک

12 نکته برای کاهش استرس و اضطراب کودک     علائم اضطراب در کودکان و نوجوانان معمول است، در حالی که 10 تا 20 درصد از کودکانی که مدرسه میروند دارای علائم اضطراب هستند. تعداد بیشتری از کودکان، استرس هایی را تجربه می کنند که به عنوان اختلال اضطراب شناخته نمی شوند. پس چگونه می …

12 نکته برای کاهش استرس و اضطراب کودک ادامه »